mall för bilder 2 kolumner

Här är mallarna för ramen. Om de ligger åt hög. skriv right istället för center. el left el.none.